Nakenhet i norsk lov:
Er det lov å være naken i Norge?

Er det lov å være naken i Norge?
    Hjemme i eget hus — selvfølgelig.
        På nakenstrand — selvfølgelig.
            Men, ellers? I det offentlige?

Notat om den juridiske informasjonen.

Lov om nakenhet i Norge

– Det finnes ingen lov i Norge som uttrykkelig forbyr å være naken på offentlig sted.
Det sier Andreas Skjøld-Lorange. Han er kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

Hva sier loven?

Loven som gjelder (den nye Straffeloven fra 2015, kap 26 § 298) berammer «Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd» (lovdata.no) (skjerpet i § 305 i forhold til den samme «overfor barn under 16 år»).

Nakenhet i seg selv er altså uproblematisk i forhold til loven. Men «uanstendig atferd» er ulovlig i den grad den utvises ovenfor en annen person. Atferd kan selvsagt bli uanstendig med eller uten klær; men det er klart at terskelen blir lavere når vedkommende samtidig er naken. Så hva regnes som «uanstendig»?

«Grensen går ikke ved nakenhet», sier kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo, Richard Kongsteien. «Men ta hensyn til andre uansett om du liker å bade med eller uten klær.»

I tillegg (men knapt relevant i denne sammenheng) sier Lov om friluftslivet (friluftsloven) at oppførsel under bading skal være «hensynsfullt» (§ 11) og «uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre.» (§ 8).

«Er det lov å nakenbade på alle strender?», spør Dagavisen. Jan Dalchow svarer:
«Det er ingen lov mot det nei. Det er det som er den store misforståelsen. Det er veldig mange som tror vi har et lovverk mot nakenbading. Det finnes rett og slett ikke. Man trekker jo frem andre lover som handler om seksuelle krenkelser, som er noe helt annet. Det røres ofte sammen til en kjip grøt.»

Så hvordan skal vi forstå dette?

Kai Spurkeland, politiadvokat ved Oslo politidistrikt, tilbyr følgende: (aftenposten.no)

«hvor grensen for krenkende og uanstendig adferd går, avgjøres av skjønn. Det blir en vurdering av tid og sted og normer og kultur. På en badestrand er det større rom for nakenhet enn for eksempel på et kjøpesenter. At du ikke liker nakenhet er ikke tilstrekkelig. Det må være en påtrengende sjenanse»

Politifullmektig i Innlandet politidistrikt Tom Erik Wassenaar Berntsen sier nakenheten må være seksuelt motivert for å være straffbart. (NRK nyheter).
«Det handler om å finne balansen mellom egen nytelse, og det å utøve krenkende atferd mot andre.»
Han forteller at man gjerne må nakenbade, men oppfordrer til å vise hensyn og kjenne sin besøkelsestid.
 

NRK stilte spørsmålet til folket: « Er det greit å bade naken på offentlige steder? » Av snart 13000 stemmer, svarte hele 82 % at det var greit eller at det var uvesentlig (et vesentlig flertall mente at det var helt greit).
 

Med dette som utgangspunkt kan vi forsøke å definere hvor denne grensen går — altså hva som er lov — ved å identifisere ytterpunktene. De fleste situasjoner vil ligge på en skala mellom disse ytterpunktene, men for å være lovlig oppførsel, bør alle tre aspekter normalt kunne plasseres til venstre for midtstreken. Siden referansepunktet er «sosiale normer» vil grensen være noe flytende: Det som ansees som «normal» på et russertreff vil ikke ansees som «normal» foran en barnehage. Altså, for å være ulovlig, må handlingen være krenkende, skremmende eller ubehagelig; nakenhet i seg selv er ikke ulovlig.

Lovlig
Ulovlig
Er situasjonen naturlig?
Bade eller sole seg naken ved avsides vann, strand, utmark eller lignende, eller på egen eiendom Vandre naken inn i et kjøpesenter
Hvem er til stede?
- Ingen / få til stede eller er rimelig å ventes til stede (om andre så kommer til det avsides stedet kan de ta stilling til om de vil være der — og implisitt akseptere nakenheten — eller dra videre).
- Andre nakne mennesker allerede til stede uten at dette forstyrrer andre.
Mengde mennesker — spesielt barn — allerede etablert på stedet, eller kan rimelig forventes (f.eks. en strand som ligger ved et leirsted eller der bussgrupper kommer), der det bør være rimelig å forvente at disse personene kan oppleve nakenheten som krenkende, skremmende eller ubehagelig.
Oppførsel
- Normal bading eller soling på en måte som ikke er påtrengende eller trekker unødvendig oppmerksomhet.
- Kunstnerisk uttrykk eller offentlig protest/markering.
Handlinger som kan tolkes som kontaktsøkende eller seksualisert. Bevisst «vise seg frem» (trekke oppmerksomhet mot kroppen — «blotting») direkte foran andre.

Når vi må forsøke å lage slike fortolkningstabeller, er det et tegn på at norsk rettspraksis er svært uklar og dårlig definert — noe som skaper usikkerhet og skader folks respekt for loven. Vi liker å tro at Norge er mer tolerant enn, for eksempel, nabolandet England, men loven der borte er slik at offentlig nakenhet er lovlig bortsett fra i klartdefinerte omstendigheter, som er lagt ut av påtalemyndigheten og politiet (se politiets informasjon og påtalemyndighetens nettside cps.gov.uk). Den norske påtalemyndighet bør lage en tilsvarende utredning slik at folk kan ha en lov som det er mulig å forholde seg til.

Noen nyttige artikler

Lenke Oppsummering
ung.no Til spørsmålet «Er det lov å være naken i offentligheten?» svarer juristen at «For at det skal regnes som straffbart etter straffeloven § 298, må det at man er naken offentlig være seksuelt motivert. Likt det som populært kalles blotting».
kvinneguiden.no Diskusjon; f.eks. «Å gå naken i fjellet feks er ganske vanlig. På offentlige badeplasser er det forbudt å bade naken dersom det er sjenerende for andre, så dersom ingen reagerer på det er man innenfor. Så det går litt på hvordan man oppfører seg. På badeplasser ute i naturen er praksis at førstemann på stedet setter standarden for bekledning».
ut.no Det finnes ingen lov mot nakenhet i Norge, men uanstendig oppførsel er forbudt.
side3.no Jusprofessor ved Institutt for privatrett sier: «Det er ikke noe påbud i Norge om å være påkledd.» «Om naboen synes en naken kropp er til stor sjenanse, kan det være problematisk?» «Bare for naboen, som er en tosk.»